insurance indemnity

insurance indemnity

застрахователно обезщетение pojistné plnění forsikringserstatning Versicherungsleistung ασφαλιστική αποζημίωση indemnización del seguro kindlustushüvitis vakuutuskorvaus indemnité d´assurance indemnité d´assurance naknada iz osiguranja biztosítási összeg indennità di assicurazione draudimo kompensavimas apdrošināšanas atlīdzība insurance indemnity verzekeringsuitkering odszkodowanie ubezpieczeniowe indemnização de seguro despăgubiri în asigurări poistné plnenie zavarovalnina накнада из осигурања försäkringsersättning

Broader terms

insurance contract