institutional cooperation

institutional cooperation

институционално сътрудничество spolupráce mezi institucemi institutionelt samarbejde institutionelle Zusammenarbeit συνεργασία των οργάνων cooperación institucional institutsionaalne koostöö institutionaalinen yhteistyö coopération institutionnelle coopération institutionnelle institucionalna suradnja intézményi együttműködés cooperazione istituzionale institucijų bendradarbiavimas iestāžu sadarbība institutional cooperation institutionele samenwerking współpraca instytucjonalna cooperação institucional cooperare între instituții spolupráca medzi inštitúciami institucionalno sodelovanje институционална сарадња institutionellt samarbete

Synonyms

institutional conciliation, interinstitutional cooperation