insider trading

insider trading

сделки с използване на вътрешна информация insider trading insiderhandel Insidergeschäft αθέμιτη χρηματιστηριακή εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών abuso de información privilegiada siseringitehing sisäpiiririkos délit d´initiés délit d´initiés zloupotreba povlaštenih informacija u prometu vrijednosnih papira bennfentes kereskedelem aggiotaggio vidinė prekyba iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana darījumos insider trading misbruik van voorkennis insider trading operações de iniciados abuz de informație preferențială insider trading, nezákonné využívanie informácií v obchodnom styku trgovanje na podlagi notranjih informacij трговање уз злоупотребу привилегованих информација insiderhandel