industrial pollution

industrial pollution

промишлено замърсяване průmyslové znečišťování industriel forurening industrielle Verschmutzung βιομηχανική ρύπανση contaminación industrial tööstusreostus teollisuussaasteet pollution industrielle pollution industrielle industrijsko zagađenje ipari szennyezés inquinamento industriale pramoninė tarša rūpnieciskais piesārņojums industrial pollution industriële verontreiniging zanieczyszczenie przemysłowe poluição industrial poluare industrială priemyselné znečisťovanie industrijsko onesnaževanje индустријско загађење industriell förorening