health insurance

health insurance

здравна осигуровка zdravotní pojištění sygeforsikring Krankenversicherung ιατροφαρμακευτική περίθαλψη seguro de enfermedad tervisekindlustus sairausvakuutus assurance maladie assurance maladie zdravstveno osiguranje egészségbiztosítás assicurazione malattia sveikatos draudimas veselības apdrošināšana health insurance ziekteverzekering ubezpieczenie zdrowotne seguro de doença asigurare de sănătate zdravotné poistenie zdravstveno zavarovanje здравствено осигурање sjukförsäkring

Synonyms

medical insurance, sickness benefit