governance

governance

държавно управление správa věcí veřejných styreformer Governance διακυβέρνηση gobernanza valitsemistava hallintotapa gouvernance gouvernance izvršavanje vlasti kormányzás governance valdžia valdīšana governance governance rządzenie governação guvernare výkon riadenia vladanje управљање styrelseskick

Synonyms

e-governance