general education

general education

общо образование všeobecné školství almen undervisning allgemein bildender Unterricht γενική εκπαίδευση enseñanza general üldharidus yleinen opetus enseignement général enseignement général opće obrazovanje általános oktatás istruzione generale bendrasis lavinimas vispārīgā izglītība general education algemeen onderwijs szkolnictwo ogólnokształcące ensino geral învățământ general všeobecné vzdelávanie splošno izobraževanje опште образовање allmän undervisning