general budget

general budget

общ бюджет společný rozpočet almindeligt budget Gesamthaushaltsplan γενικός προϋπολογισμός presupuesto general üldeelarve yleinen talousarvio budget général budget général opći proračun általános költségvetés bilancio generale bendrasis biudžetas kopbudžets general budget algemene begroting budżet ogólny orçamento geral do Estado buget general všeobecný rozpočet splošni proračun општи буџет allmän budget

Broader terms

public finance