frontier migration

frontier migration

гранична миграция pohraniční migrace migration i grænseområder grenzüberschreitende Wanderung μεθοριακή διακίνηση migración fronteriza piirimigratsioon rajasiirtolaisuus migration frontalière migration frontalière pogranična migracija határ menti migráció migrazione frontaliera pasienio migracija pārrobežu migrācija frontier migration grensoverschrijdende migratie migracja przygraniczna migração fronteiriça migrație de frontieră pohraničná migrácia obmejna migracija погранична миграција gränsmigration

Broader terms

migration