food contamination

food contamination

замърсяване на храната kontaminace potravin fødevareforurening Nahrungsmittelverseuchung ρύπανση των τροφίμων contaminación de los alimentos toidu saastumine ruoan saastuminen pollution des aliments pollution des aliments zagađenje hrane élelmiszer-szennyezés inquinamento degli alimenti maisto užtarša pārtikas piesārņojums food contamination verontreiniging van voedingsmiddelen zanieczyszczenie chemiczne żywności poluição dos alimentos hrană contaminată kontaminácia potravy onesnaženje živil загађеност хране livsmedelsförorening