fire protection

fire protection

противопожарна охрана ochrana proti požáru bekæmpelse af ildebrande Brandbekämpfung καταπολέμηση των πυρκαγιών lucha contra incendios tulekaitse palontorjunta lutte anti-incendie lutte anti-incendie protupožarna zaštita tűzvédelem lotta contro gli incendi priešgaisrinė apsauga ugunsaizsardzība fire protection brandbestrijding ochrona przeciwpożarowa prevenção de incêndios protecție contra incendiilor ochrana pred ohňom varstvo pred požarom противпожарна заштита brandskydd

Synonyms

firefighting, protection against fire