family by marriage

family by marriage

роднини по сватовство širší rodina besvogret familie Schwägerschaft οικογένεια εξ αγχιστείας parentesco de afinidad sugulus abielu kaudu sukulaisuus avioliiton kautta famille par alliance famille par alliance ženina/muževljeva obitelj sógorság famiglia acquisita santuokinė šeima ieprecētā ģimene family by marriage aangetrouwde familie powinowactwo família por afinidade familie constituită prin căsătorie rodina získaná sobášom svaštvo тазбина familj genom ingifte

Broader terms

family