extradition

extradition

екстрадация vydání udlevering Auslieferung έκδοση extradición väljaandmine luovutus extradition extradition izručenje kiadatás estradizione nusikaltėlių išdavimas izdošana extradition uitlevering ekstradycja extradição extrădare extradícia, vydanie izročitev изручење utlämning