expropriation

expropriation

експроприация vyvlastnění ekspropriation Enteignung απαλλοτρίωση expropiación sundvõõrandamine pakkolunastus expropriation expropriation izvlaštenje kisajátítás espropriazione turto nusavinimas ekspropriācija expropriation onteigening wywłaszczenie expropriação expropriere vyvlastnenie razlastitev експропријација expropriation

Broader terms

ownership