export levy

export levy

експортно отчисление vývozní přirážka eksportafgift Abschöpfung bei der Ausfuhr εισφορά κατά την εξαγωγή exacción a la exportación ekspordimaks vientimaksu prélèvement à l´exportation prélèvement à l´exportation izvozna pristojba exportlefölözés prelievo all´esportazione eksporto rinkliava izvedmuita export levy uitvoerheffingen cło eksportowe direito nivelador à exportação impozit pe export vývozná prirážka izvozni prelevman извозни прелевман exportavgift

Broader terms

export policy