export industry

export industry

износна индустрия vývozní odvětví průmyslu eksportindustri Exportindustrie εξαγωγική βιομηχανία industria exportadora eksporditööstus vientiteollisuus industrie exportatrice industrie exportatrice izvozna industrija exportipar industria esportatrice eksporto pramonė rūpniecība eksportam export industry exportindustrie przemysł eksportowy indústria para exportação industria exporturilor vývozný priemysel izvozna industrija извозна индустрија exportindustri

Broader terms

industrial structures