eutrophication

eutrophication

еутрофизация eutrofizace eutrofiering Eutrophierung ευτροφισμός eutrofización eutrofeerumine rehevöityminen eutrophisation eutrophisation eutrofikacija eutrofizáció eutrofizzazione eutrofikacija eitrofikācija eutrophication eutrofiëring eutrofizacja eutrofização eutrofizare eutrofizácia evtrofikacija еутрофизација eutrofiering