equal pay

equal pay

изравнено заплащане rovnocenné odměňování ligeløn Gleichheit des Arbeitsentgelts ισότητα αποδοχών igualdad de remuneración võrdne palk samapalkkaisuus égalité de rémunération égalité de rémunération jednaka plaća egyenlő díjazás parità retributiva vienodas atlyginimas vienāds atalgojums equal pay gelijkheid van beloning równość wynagrodzenia igualdade das remunerações remunerare egală rovnocenné mzdové odmeňovanie enako plačilo једнакост у платама lika lön

Synonyms

difference in pay, equal wage, wage gap