environmental protection

environmental protection

опазване на околната среда ochrana životního prostředí miljøbeskyttelse Umweltschutz προστασία του περιβάλλοντος protección del medio ambiente keskkonnakaitse ympäristönsuojelu protection de l´environnement protection de l´environnement zaštita okoliša környezetvédelem protezione dell´ambiente aplinkos apsauga vides aizsardzība environmental protection milieubescherming ochrona środowiska protecção do ambiente protecția mediului înconjurător ochrana životného prostredia varstvo okolja заштита животне средине miljöskydd

Synonyms

conservation of nature, nature protection, preservation of the environment, protection of nature