environmental economics

environmental economics

икономика на околната среда environmentální ekonomie miljøøkonomi Umweltwirtschaft περιβαλλοντική οικονομία economía del medio ambiente keskkonnaökonoomika ympäristöekonomia économie de l´environnement économie de l´environnement ekonomika okoliša környezetgazdaság economia dell´ambiente ekologinė ekonomika vides ekonomika environmental economics milieueconomie ekonomia środowiska economia do ambiente economia mediului înconjurător environmentálna ekonomika okoljska ekonomika економика животне средине miljöekonomi

Synonyms

environmental industry

Broader terms

environmental policy