energy efficiency

energy efficiency

енергиен к.п.д. výkonnost energetiky energieffektivitet energetischer Wirkungsgrad ενεργειακή απόδοση rendimiento energético energiatõhusus energiatehokkuus rendement énergétique rendement énergétique iskoristivost energije energiahatékonyság rendimento energetico energijos vartojimo efektyvumas energoefektivitāte energy efficiency energie-efficiëntie sprawność energetyczna rendimento energético randament energetic energetická efektívnosť energetska učinkovitost степен искоришћености енергије energieffektivitet

Broader terms

energy audit