election expenses

election expenses

разходи за избори volební výdaje valgudgifter Wahlkampfkosten εκλογικές δαπάνες gastos electorales valimiskulud vaalikustannukset frais électoraux frais électoraux troškovi izbora választási költségek spese elettorali rinkimų išlaidos vēlēšanu izdevumi election expenses kosten van de verkiezingen koszty wyborów despesas eleitorais cheltuieli electorale volebné výdavky stroški volitev трошкови избора valutgifter

Broader terms

election campaign