educational guidance

educational guidance

образователна ориентация výchovné poradenství skolevejledning Schülerberatung σχολικός προσανατολισμός orientación escolar haridusnõustamine opinto-ohjaus orientation scolaire orientation scolaire obrazovno usmjeravanje oktatási tanácsadás orientamento scolastico mokyklinis orientavimas skolēnu orientācija educational guidance voorlichting inzake schoolkeuze poradnictwo szkolne orientação escolar orientare școlară vzdelávacie poradenstvo šolsko svetovanje образовно усмеравање studievägledning

Synonyms

pedagogical guidance