economic relations

economic relations

икономически отношения hospodářské vztahy økonomiske relationer Wirtschaftsbeziehungen οικονομικές σχέσεις relación económica majandussuhted taloussuhteet relation économique relation économique ekonomski odnosi gazdasági kapcsolatok relazioni economiche ekonominiai santykiai ekonomiskās attiecības economic relations economische betrekking stosunki gospodarcze relações económicas relații economice hospodárske vzťahy ekonomski odnosi економски односи ekonomiska förbindelser

Synonyms

financial relations