economic and social cohesion

economic and social cohesion

икономическо и социално взаимодействие hospodářská a sociální soudržnost økonomisk og social samhørighed wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt οικονομική και κοινωνική συνοχή cohesión económica y social majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus cohésion économique et sociale cohésion économique et sociale ekonomska i socijalna povezanost gazdasági és társadalmi kohézió coesione economica e sociale ekonominė ir socialinė sanglauda ekonomiska un sociāla kohēzija economic and social cohesion economische en sociale samenhang spójność ekonomiczna i społeczna coesão económica e social coeziune economică și socială hospodárska a sociálna súdržnosť ekonomska in socialna kohezija економска и социјална кохезија ekonomisk och social sammanhållning

Synonyms

economic cohesion, social cohesion