driving period

driving period

продължителност на шофиране doba řízení køretid Lenkzeit διάρκεια οδήγησης duración de la conducción juhtimisaeg ajoaika durée de la conduite durée de la conduite vrijeme vožnje vezetési idő tempo di guida vairavimo trukmė transportlīdzekļa vadīšanas periods driving period rijtijd okres prowadzenia pojazdu tempo de condução timp de conducere čas riadenia vozidla trajanje vožnje време вожње körtid