distribution of income

distribution of income

разпределение на доход rozdělování příjmů indkomstfordeling Einkommensverteilung κατανομή του εισοδήματος distribución de la renta tulude jaotamine tulonjako répartition du revenu répartition du revenu raspodjela prihoda jövedelemelosztás ripartizione del reddito pajamų paskirstymas ienākumu sadale distribution of income inkomensverdeling podział dochodu distribuição do rendimento repartizarea veniturilor rozdelenie príjmov razporejanje dohodka расподела дохотка inkomstfördelning