damage

damage

повреда škoda skade Schaden ζημία daño kahju vahinko dommage dommage šteta kár danno žala kaitējums damage schade szkoda dano daune škoda škoda штета skada

Synonyms

material damage