customary law

customary law

обичайно право zvykové právo sædvaneret Gewohnheitsrecht εθιμικό δίκαιο Derecho consuetudinario tavaõigus tapaoikeus droit coutumier droit coutumier običajno pravo szokásjog diritto consuetudinario paprotinė teisė paražu tiesības customary law gewoonterecht prawo zwyczajowe direito consuetudinário drept vamal obyčajové právo običajno pravo обичајно право sedvanerätt

Synonyms

common law, custom, ways and customs

Broader terms

source of law