cultivation system

cultivation system

култивационна система pěstební systém dyrkningsform Anbausystem σύστημα καλλιέργειας sistema de cultivo viljelussüsteem viljelyjärjestelmä système de culture système de culture sustav obrađivanja zemljišta művelési rendszer sistema di coltura žemdirbystės sistema audzēšanas sistēma cultivation system verbouwingswijze system uprawy sistema de cultivo sistem de cultură systém obrábania sistem pridelovanja систем обрађивања земљишта odlingssystem

Synonyms

cropping system