crop maintenance

crop maintenance

поддържане на културите ořezávání kulturpleje Pflanzenpflege συντήρηση των καλλιεργειών mantenimiento de cultivos kultuuride hooldamine kasvien hoito entretien des cultures entretien des cultures njega usjeva növényi kultúra megőrzése cura delle colture pasėlių priežiūra laukaugu audzēšana crop maintenance verzorging van het gewas pielęgnowanie roślin manutenção das culturas întreținerea culturilor starostlivosť o plodiny pridelava poljščin одржавање усева skötsel av odling

Synonyms

hoeing, pruning, tending of crops, thinning