criminal investigation department

criminal investigation department

съдебна полиция kriminální policie kriminalpoliti Kriminalpolizei υπηρεσία διώξεως κοινού εγκλήματος policía judicial kriminaalpolitsei rikospoliisi police judiciaire police judiciaire istražni odjel bűnügyi rendőrség polizia giudiziaria kriminalinė policija kriminālizmeklēšanas departaments criminal investigation department gerechtelijke politie organy ścigania polícia judiciária poliție judiciară oddelenie kriminálneho vyšetrovania kazenskopreiskovalni oddelek одељење за кривичну истрагу kriminalpolis