credit union

credit union

кредитна кооперация úvěrové družstvo kooperativt kreditinstitut Kreditgenossenschaft πιστωτικός συνεταιρισμός cooperativa de crédito krediidiühistu luotto-osuuskunta coopérative de crédit coopérative de crédit kreditna unija hitelszövetkezet cooperativa di credito saviskolos bendrija krājaizdevu sabiedrība credit union coöperatieve kredietinstelling spółdzielnia kredytowa cooperativa de crédito cooperativă de credit úverové družstvo kreditna zadruga кредитна задруга kreditförening

Synonyms

credit cooperative

Broader terms

cooperative bank