consumer demand

consumer demand

потребителско търсене spotřebitelská poptávka efterspørgsel efter forbrugsvarer Verbrauchernachfrage καταναλωτική ζήτηση demanda de consumo tarbijanõudlus kulutuskysyntä demande de consommation demande de consommation potrošačka potražnja fogyasztói kereslet domanda di consumo vartojimo paklausa patērētāju pieprasījums consumer demand consumptieve vraag popyt konsumpcyjny procura de bens de consumo pretențiile consumatorului spotrebiteľský dopyt povpraševanje potrošnikov потрошачка потражња konsumentefterfrågan

Broader terms

consumption