constitutional revision

constitutional revision

промени в конституцията změna ústavy revision af forfatning Verfassungsänderung αναθεώρηση του συντάγματος revisión de la Constitución põhiseaduse muutmine valtiosäännön muuttaminen révision de la constitution révision de la constitution revizija ustava alkotmány felülvizsgálata revisione della costituzione konstitucijos pakeitimas konstitūcijas pārskatīšana constitutional revision herziening van de grondwet nowelizacja konstytucji revisão da Constituição revizuirea constituției zmena ústavy sprememba ustave ревизија устава författningsändring

Synonyms

constitutional reform

Broader terms

constitution