observation

observation

наблюдение pozorování observation Beobachtung παρατήρηση observación vaatlus tarkkailu observation observation promatranje megfigyelés osservazione stebėjimas novērošana observation observatie obserwacja observação observare pozorovanie opazovanje посматрање observation

Synonyms

observation technique

Broader terms

research method