national budget

national budget

държавен бюджет státní rozpočet statsbudget Staatshaushalt κρατικός προϋπολογισμός presupuesto del Estado riigieelarve valtion talousarvio budget de l´État budget de l´État državni proračun állami költségvetés bilancio dello Stato šalies biudžetas valsts budžets national budget rijksbegroting budżet państwa orçamento do Estado buget național národný rozpočet državni proračun државни буџет statsbudget

Synonyms

State budget