dominant position

dominant position

доминираща позиция dominantní postavení dominerende stilling marktbeherrschende Stellung δεσπόζουσα θέση posición dominante turgu valitsev seisund määräävä markkina-asema position dominante position dominante vladajući položaj erőfölény posizione dominante vyraujančioji padėtis dominance dominant position machtspositie pozycja dominująca posição dominante poziție dominantă dominantné postavenie prevladujoč položaj доминантни положај dominerande ställning

Synonyms

abuse of dominant position, company in a dominant position