payment

payment

плащане platba betaling Zahlung πληρωμή pago makse maksu paiement paiement plaćanje fizetés pagamento įmoka maksājums payment betaling płatność pagamento plăți platba plačilo плаћање betalning

Synonyms

terms of payment