concentration of powers

concentration of powers

съсредоточаване на власти soustředění pravomocí magtkoncentration Machtkonzentration συγκέντρωση των εξουσιών concentración de poderes võimu koondumine vallan keskitys concentration des pouvoirs concentration des pouvoirs koncentracija ovlasti hatalomkoncentráció accentramento dei poteri valdžios sutelkimas varas koncentrācija concentration of powers machtsconcentratie koncentracja władzy concentração de poderes concentrarea puterii sústredenie právomocí koncentracija oblasti концентрација овлашћења maktkoncentration