computer centre

computer centre

компютърен център výpočetní středisko regnecentral Rechenzentrum κέντρο μηχανοργάνωσης centro de cálculo arvutikeskus tietokonekeskus centre de calcul centre de calcul računalni centar számítóközpont centro di calcolo skaičiavimo centras datorcentrs computer centre rekencentrum centrum komputerowe centro de cálculo centru de calcul počítačové centrum računalniški center рачунски центар datorcentral

Synonyms

data-processing centre

Broader terms

computer system