collective dismissal

collective dismissal

масово уволнение hromadné propouštění kollektiv afskedigelse Massenentlassung ομαδική απόλυση despido colectivo kollektiivne vallandamine joukkoirtisanominen licenciement collectif licenciement collectif kolektivni otkaz kollektív elbocsátás licenziamento collettivo kolektyvinis atleidimas iš darbo kolektīva atlaišana collective dismissal collectief ontslag zwolnienia grupowe despedimento colectivo concediere colectivă hromadné prepúšťanie kolektivni odpust колективни отказ kollektiv uppsägning

Synonyms

collective redundancy

Broader terms

dismissal