civil servants’ union

civil servants’ union

съюз на държавните служители odborový svaz státních zaměstnanců tjenestemandsforbund Beamtenvereinigung δημοσιοϋπαλληλικό σωματείο sindicato de funcionarios riigiteenistujate ühendus virkamiesjärjestö syndicat de fonctionnaires syndicat de fonctionnaires sindikat državnih službenika közalkalmazotti szervezet sindacato dei funzionari tarnautojų profesinė sąjunga ierēdņu apvienība civil servants’ union ambtenarenvakbond związek zawodowy pracowników służb publicznych sindicato de funcionários públicos sindicatul funcționarilor publici odborový zväz štátnych zamestnancov sindikat javnih uslužbencev синдикат јавних службеника tjänstemannaförbund

Synonyms

teachers´ association, union of civil servants