civil register

civil register

регистър за гражданското състояние evidence obyvatelstva folkeregister Standesamtsregister δημοτολόγιο Registro Civil tsiviilregister väestörekisteri registre d´état civil registre d´état civil državne matice anyakönyv registro di stato civile gyventojų registras iedzīvotāju reģistrs civil register bevolkingsregister akta stanu cywilnego registo civil înregistrarea populației občiansky register register prebivalstva матичне књиге folkbokföring

Broader terms

civil status