civil liability proceedings

civil liability proceedings

претенция за обезвреда žaloba na občanskoprávní odpovědnost erstatningssager Haftungsklage αγωγή αποζημίωσης acción por responsabilidad kahju hüvitamise nõude menetlus vahingonkorvausmenettely action en responsabilité action en responsabilité tužba za utvrđivanje građanskopravne odgovornosti kártérítés iránti kereset azione per accertamento della responsabilità byla dėl civilinės atsakomybės tiesvedība civiltiesiskās atbildības lietā civil liability proceedings aansprakelijkheidsvordering powództwo w sprawie odpowiedzialności acção de responsabilidade civil procedură de stabilire a răspunderii civile konanie o občianskoprávnu zodpovednosť tožba na ugotovitev civilne odgovornosti тужба за утврђивање грађанскоправне одговорности skadeståndstalan

Synonyms

action for damages, claim for damages

Broader terms

civil proceedings