cessation of trading

cessation of trading

Европейска конфедерация на профсъюзите zánik společnosti ophør af virksomhed Betriebseinstellung παύση δραστηριότητας cese de actividad kaubandustegevuse lõpetamine toiminnan lopettaminen cessation d´activité cessation d´activité prestanak poslovanja üzleti tevékenység megszüntetése cessazione d´attività veiklos nutraukimas tirdzniecības pārtraukšana cessation of trading opheffing van de zaak zakończenie działalności cessação de actividade încetarea activității întreprinderii ukončenie obchodovania prenehanje opravljanja dejavnosti престанак пословања upphörande av verksamhet

Synonyms

business closure