capacity to have rights and obligations

capacity to have rights and obligations

правоспособност на ползване způsobilost k právům retsevne Rechtsfähigkeit δυνατότητα άσκησης δικαιώματος capacidad de disfrute õigusvõime oikeuskelpoisuus capacité de jouissance capacité de jouissance pravna sposobnost jogképesség capacità di godimento teisnumas spēja iegūt tiesības un uzņemties saistības capacity to have rights and obligations handelingsbevoegdheid zdolność do korzystania z praw capacidade de gozo dos direitos drepturi civile și obligații spôsobilosť na práva a povinnosti pravna sposobnost правна способност rättskapacitet (rättigheter och skyldigheter)

Broader terms

legal capacity