canon law

canon law

канонично право kanonické právo kanonisk ret kanonisches Recht κανονικό δίκαιο Derecho Canónico kanooniline õigus kanoninen oikeus droit canonique droit canonique kanonsko pravo kánonjog diritto canonico kanonų teisė kanoniskās tiesības canon law canoniek recht prawo kanoniczne direito canónico drept canonic kanonické právo kanonsko pravo канонско право kanonisk rätt