budgetary amendment

budgetary amendment

бюджетна поправка úprava rozpočtu budgetændring Änderung des Haushaltsplans τροποποίηση του προϋπολογισμού modificación presupuestaria eelarvemuudatus talousarvion muutos modification budgétaire modification budgétaire izmjena proračuna költségvetési módosítás modifica di bilancio biudžeto pataisa budžeta grozījumi budgetary amendment wijziging van de begroting modyfikacja budżetu alteração orçamental rectificare bugetară rozpočtový dodatok sprememba proračuna измене у буџету budgetändring

Synonyms

budgetary modification, modification proposal