boreal forest

boreal forest

северни горски дружества boreální les boreal skov boreale Waldgesellschaften βόρειο πολικό δάσος bosque boreal boreaalne mets boreaalinen metsä forêt boréale forêt boréale borealna šuma boreális erdő foresta boreale borealinis miškas boreālie meži boreal forest boreaal bos las północny floresta boreal pădure din zona boreală severský les borealni gozd бореална шума boreal skog

Broader terms

forest